Šiaulių teniso akademijos teniso treniruotėje vaikai su negalia iš Šiaulių "Spindulio" ugdymo centro !

2023-11-21

Atgal

Šiaulių teniso akademijos teniso treniruotėje vaikai su negalia iš Šiaulių "Spindulio" ugdymo centro ! Šiandien Šiaulių teniso akademijoje teniso treniruotėje dalyvavo Šiaulių "Spindulio" ugdymo centro auklėtiniai, kurie turi vidutinių ar sunkių judesio ir padėties bei kompleksinių sutrikimų. Siekiant suteikti galimybę sportuoti visiems, akademijos treneriai pravedė treniruotę, į kurią noriai ir aktyviai įsitraukė negalią turintys ugdymo centro vaikai Susitikimo tikslas - žmonių su negalia aktyvinimas per sportą ir fizinį užimtumą, organizuojant jiems sportinius renginius bei dalyvavimą juose, sudaryti sąlygas žmonėms su judėjimo negaliomis, ypatingai judantiems neįgaliųjų vežimėliais, įvairios kompensacinės technikos pagalba, sportuoti, keliant jų pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis , mažinant neįgaliųjų socialinę atskirtį, formuojant teigiamą požiūrį į žmones su negalia.