VEIKLA

   
 
 
TEISINĖ INFORMACIJA
 Teisės aktai
 Teisės aktų pažeidimai
 VEIKLOS SRITYS
Pagrindinė akademijos veiklos sritis - sportinis ugdymas ir kita sporto veikla. Kita papildoma akademijos veikla - neformalusis ugdymas 
 KORUPCIJOS PREVENCIJA
 Šiaulių teniso akademijos įsakymas dėl pareigybių, į kurias prieš asmenį skiriant į pareigas, LR STT prašoma pateikti informaciją
Korupcijos prevencija
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 - 2027 metų korupcijos prevencijos programa
Korupcijos politikos gairės
 ADMINISTACINĖ INFORMACIJA
 Šiaulių teniso akademijos direktoriaus 2023 m. atostogų grafikas
 Šiaulių teniso akademijos nuostatai
 2023-2024 metų ugdymo planas
Šiaulių teniso akademijos 2021-2023 metų veiklos planas
Šiaulių teniso akademijos 2022 m. veiklos ataskaita
Šiaulių teniso akademijos 2021 m. veiklos ataskaita
Šiaulių teniso akademijos 2020 m. veiklos ataskaita
VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. metinė ataskaita
Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. metinė ataskaita
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis
VIEŠIEJI PIRKIMAI
 Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės
 Direktoriaus įsakymas dėl VPT patvirtinimo
FINANSINĖS  IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 2023 M.
Paaiškinamasis raštas 2023 m. I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketvirtis
Paaiškinamasis raštas 2023 m. II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketvirtis
Paaiškinamasis raštas 2023 m. III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketvirtis
FINANSINĖS  IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 2022 M.
Paaiškinamasis raštas 2022 m. 
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 
2022 m. I ketvirtis, 2022 m. II ketvirtis, 2022 m. III ketvirtis
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
2022 m. I ketvirtis, 2022 m. II ketvirtis, 2022 m. III ketvirtis
2023 m. I ketvirtis, 2023 m. II ketvirtis, 2023 m. III ketvirtis
Šiaulių teniso akademijos tarnybiniai automobiliai 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 Šiaulių teniso akademijos darbuotojų, ugdytinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų
saugojimo politika
ATVIRI DUOMENYS
Šiaulių teniso akademijos sportininkų ir lankytojų vidaus tvarkos taisyklės
Šiaulių teniso akademijos sportininkų priėmimo į akademiją tvarka
Mokesčio mokėjimo tvarka, lengvatos ir užskaitymo ar grąžinimo tvarka
Šiaulių teniso akademijos paslaugų teikimo tvarka fiziniams asmenims
Šiaulių teniso akademijos paslaugų teikimo tvarka juridiniams asmenims
Darbuotojų pareigybių aprašymai
Vidaus valdymo struktūra
Šiaulių teniso akademijos darbo apmokėjimo sistema
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2018 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2019 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2020 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2021 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2022 m.