VEIKLA

   
 
 
TEISINĖ INFORMACIJA
 Teisės aktai
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
 Teisės aktų pažeidimai
 VEIKLOS SRITYS
Pagrindinė akademijos veiklos sritis - sportinis ugdymas ir kita sporto veikla. Kita papildoma akademijos veikla - neformalusis ugdymas 
PRANEŠĖJŲ APSAUGA
KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA
Kokybės politika
Kokybės vadovas
 ADMINISTACINĖ INFORMACIJA
 Šiaulių teniso akademijos direktoriaus 2024 m. atostogų ir tėvadienių grafikas
 Šiaulių teniso akademijos nuostatai
 PLANAVIMO DOKUMENTAI
Šiaulių teniso akademijos 2024 m. veiklos planas
 2023-2024 metų ugdymo planas
Šiaulių teniso akademijos 2021-2023 metų veiklos planas
Šiaulių teniso akademijos 2023 m. veiklos ataskaita
Šiaulių teniso akademijos 2022 m. veiklos ataskaita
Šiaulių teniso akademijos 2021 m. veiklos ataskaita
Šiaulių teniso akademijos 2020 m. veiklos ataskaita
 VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITOS
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. metinė ataskaita
Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. metinė ataskaita
Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. metinė ataskaita
Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. II ketvirtis
 VIEŠIEJI PIRKIMAI
 Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės
 Direktoriaus įsakymas dėl VPT patvirtinimo
 FINANSINĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketvirtis
Paaiškinamasis raštas 2023 m. I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketvirtis
Paaiškinamasis raštas 2023 m. II ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketvirtis
Paaiškinamasis raštas 2023 m. III ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketvirtis
Finansinės ir veiklos ataskaitos 2022 m.
Finansinės ir veiklos ataskaitos 2021 m. 
Finansinės ir veiklos ataskaitos 2020 m.
Finansinės ir veiklos ataskaitos 2019 m.
Finansinės ir veiklos ataskaitos 2018 m.
 BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
2022 m. I ketvirtis, 2022 m. II ketvirtis, 2022 m. III ketvirtis
2023 m. I ketvirtis, 2023 m. II ketvirtis, 2023 m. III ketvirtis, 2023 m. IV ketvirtis
2024 m. I ketvirtis
ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
Šiaulių teniso akademijos tarnybiniai automobiliai 
ATVIRI DUOMENYS
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Šiaulių teniso akademijos sportininkų ir lankytojų vidaus tvarkos taisyklės
Šiaulių teniso akademijos sportininkų priėmimo į akademiją tvarka
Mokesčio mokėjimo tvarka, lengvatos ir užskaitymo ar grąžinimo tvarka
Šiaulių teniso akademijos paslaugų teikimo tvarka fiziniams asmenims
Šiaulių teniso akademijos paslaugų teikimo tvarka juridiniams asmenims
Darbuotojų pareigybių aprašymai
Vidaus valdymo struktūra
Šiaulių teniso akademijos darbo apmokėjimo sistema
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2018 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2019 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2020 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2021 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2022 m. 
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2023 m.