VEIKLA

 
NUOSTATAI IR GALIOJANČIOS TVARKOS
Šiaulių teniso akademijos nuostatai
Šiaulių teniso akademijos lankytojų ir sportininkų bendroji tvarka
Šiaulių teniso akademijos sportininkų priėmimo į mokyklą tvarka

Šiaulių teniso akademijos darbo apmokėjimo aprašas

Darbuotojų pareigybių aprašymai
Valdymo struktūra
Darbo tarybos rinkimo komisijos sudarymas
KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcijos prevencija
 PLANAVIMO DOKUMENTAI
2018 metų darbo planas
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2019 m.
Pritarimas Šiaulių teniso akademijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
VEIKLOS SRITYS
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.III ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m.I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m.II ketv.
DARBO UŽMOKESTIS
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis
VIEŠIEJI PIRKIMAI
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės
Direktoriaus įsakymas dėl VPT patvirtinimo
 SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ

2016 m. įvykdyti mažos vertės pirkimai


2017 m. planuojamų mažos vertės VP planas
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
2017 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketvirtis
2017 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys II ketvirtis 
2017 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys III ketvirtis 
2017 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys IV ketvirtis 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
FA finansavimo sumos 2017 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2017 m. I ketv.
FA finansavimo sumos 2017 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.
Paaiškinamasis raštas 2017 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv.
Paaiškinamasis raštas 2017 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2018 m.
Paaiškinamasis raštas 2018 m.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2019 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv.
Paaiškinamasis raštas 2019 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. IV ketv.
Paaiškinamasis raštas 2019 m. IV ketv.