VEIKLA

 
TEISINĖ INFORMACIJA
 Teisės aktai
 Teisės aktų pažeidimai
 VEIKLOS SRITYS
 
 KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcijos prevencija
 ADMINISTACINĖ INFORMACIJA
 Šiaulių teniso akademijos nuostatai
 2020-2021 m. m. ugdymo planas
Šiaulių teniso akademijos 2021-2023 metų veiklos planas
Šiaulių teniso akademijos 2020 m. veiklos ataskaita
 Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I pusmetis
 Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. I pusmetis
 Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės
 Direktoriaus įsakymas dėl VPT patvirtinimo
 2020 m. įvykdyti mažos vertės pirkimai
 2020 m. planuojamų mažos vertės VP planas
2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketvirtis
  2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys II ketvirtis 
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. I ketv.
 Paaiškinamasis raštas 2020 m. I ketv.
 Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. I ketv.
 Finansinės būklės ataskaita 2020 m. II ketv.
Paaiškinamasis raštas 2020 m. II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. II ketv.
 Finansinės būklės ataskaita 2020 m.
2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys
Šiaulių teniso akademijos tarnybiniai automobiliai 
 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 Šiaulių teniso akademijos darbuotojų, ugdytinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų
saugojimo politika
ATVIRI DUOMENYS
Šiaulių teniso akademijos lankytojų ir sportininkų bendroji tvarka
Šiaulių teniso akademijos sportininkų priėmimo į mokyklą tvarka
Darbuotojų pareigybių aprašymai
Valdymo struktūra
Šiaulių teniso akademijos darbo apmokėjimo aprašas
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2020 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2019 m.
Įsakymas dėl Covid-19 prevencijos rekomendacijų vykdymo