VEIKLA

   
 
 
TEISINĖ INFORMACIJA
 Teisės aktai
 Teisės aktų pažeidimai
 VEIKLOS SRITYS
 
 KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcijos prevencija
 ADMINISTACINĖ INFORMACIJA
 Šiaulių teniso akademijos direktoriaus 2021 m. atostogų grafikas
 Šiaulių teniso akademijos nuostatai
 2020-2021 m. m. ugdymo planas
Šiaulių teniso akademijos 2021-2023 metų veiklos planas
Šiaulių teniso akademijos 2020 m. veiklos ataskaita
VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
 Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I pusmetis
 Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis
VIEŠIEJI PIRKIMAI
 Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės
 Direktoriaus įsakymas dėl VPT patvirtinimo
 2020 m. įvykdyti viešieji pirkimai
 2021 m. planuojamų viešųjų pirkimų planas
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M.
Paaiškinamasis raštas 2021 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2021 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. II ketv.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 M.
Paaiškinamasis raštas 2020 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2020 m. II ketv.
 Finansinės būklės ataskaita 2020 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. III ketv.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 M.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. II ketv.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 M.
 Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. II ketv.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
2021 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketv.
2021 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys II ketv.
2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys  
2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketv.
2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys II ketv.
Šiaulių teniso akademijos tarnybiniai automobiliai 
 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 Šiaulių teniso akademijos darbuotojų, ugdytinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų
saugojimo politika
ATVIRI DUOMENYS
Šiaulių teniso akademijos lankytojų ir sportininkų bendroji tvarka
Šiaulių teniso akademijos sportininkų priėmimo į mokyklą tvarka
Darbuotojų pareigybių aprašymai
Valdymo struktūra
Šiaulių teniso akademijos darbo apmokėjimo aprašas
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2020 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2018 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2019 m.
Įsakymas dėl Covid-19 prevencijos rekomendacijų vykdymo