VEIKLA

   
 
 
TEISINĖ INFORMACIJA
 Teisės aktai
 Teisės aktų pažeidimai
 VEIKLOS SRITYS
Pagrindinė akademijos veiklos sritis - sportinis ugdymas ir kita sporto veikla. Kita papildoma akademijos veikla - neformalusis ugdymas 
 KORUPCIJOS PREVENCIJA
 Šiaulių teniso akademijos įsakymas dėl pareigybių, į kurias prieš asmenį skiriant į pareigas, LR STT prašoma pateikti informaciją
Korupcijos prevencija
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 - 2027 metų korupcijos prevencijos programa
 ADMINISTACINĖ INFORMACIJA
 Šiaulių teniso akademijos direktoriaus 2022 m. atostogų grafikas
 Šiaulių teniso akademijos nuostatai
 2022-2023 metų ugdymo planas
Šiaulių teniso akademijos 2021-2023 metų veiklos planas
Šiaulių teniso akademijos 2021 m. veiklos ataskaita
Šiaulių teniso akademijos 2020 m. veiklos ataskaita
VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
 Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. metinė ataskaita
 Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis
 Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. metinė ataskaita
VIEŠIEJI PIRKIMAI
 Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės
 Direktoriaus įsakymas dėl VPT patvirtinimo
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 M.
Paaiškinamasis raštas 2022 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. I ketv.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M.
Paaiškinamasis raštas 2021 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2021 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. II ketv.
Paaiškinamasis raštas 2021 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2021 m. III ketv.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2020 M.
Paaiškinamasis raštas 2020 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2020 m. II ketv.
 Finansinės būklės ataskaita 2020 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2020 m. III ketv.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M.
Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. I ketv.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 M.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. III ketv.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2020 M.
 Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. II ketv.
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
2022 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketv.
2021 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketv.
2021 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys II ketv.
2021 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys III ketv.
2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys  
2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketv.
2020 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys II ketv.
Šiaulių teniso akademijos tarnybiniai automobiliai 
 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 Šiaulių teniso akademijos darbuotojų, ugdytinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų
saugojimo politika
ATVIRI DUOMENYS
Šiaulių teniso akademijos sportininkų ir lankytojų vidaus tvarkos taisyklės
Šiaulių teniso akademijos sportininkų priėmimo į akademiją tvarka
Mokesčio mokėjimo tvarka, lengvatos ir užskaitymo ar grąžinimo tvarka
Šiaulių teniso akademijos paslaugų teikimo tvarka fiziniams asmenims
Šiaulių teniso akademijos paslaugų teikimo tvarka juridiniams asmenims
Darbuotojų pareigybių aprašymai
Valdymo struktūra
Šiaulių teniso akademijos darbo apmokėjimo aprašas
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2021 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2020 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2018 m.
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2019 m.