VEIKLA

 
NUOSTATAI IR GALIOJANČIOS TVARKOS
Šiaulių teniso akademijos nuostatai
Šiaulių teniso akademijos lankytojų ir sportininkų bendroji tvarka
Šiaulių teniso akademijos sportininkų priėmimo į mokyklą tvarka

Šiaulių teniso akademijos darbo apmokėjimo aprašas

Darbuotojų pareigybių aprašymai
Valdymo struktūra
Darbo tarybos rinkimo komisijos sudarymas
KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcijos prevencija
 PLANAVIMO DOKUMENTAI
2018 metų darbo planas
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita
Direktoriaus metinės veiklos vertinimo užduotys ir ataskaita 2019 m.
Pritarimas Šiaulių teniso akademijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
VEIKLOS SRITYS
 Veiklos rezultatų ataskaita 2011 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m.
 Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m.
 Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.  
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.III ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.IV ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.III ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m.I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m.II ketv.
DARBO UŽMOKESTIS
Vidutinis darbo užmokestis 2011 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2012 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2013 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2014 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2015 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2016 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. IV ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. metinis
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis
VIEŠIEJI PIRKIMAI
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės
Direktoriaus įsakymas dėl VPT patvirtinimo
 SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ

2016 m. įvykdyti mažos vertės pirkimai


2017 m. planuojamų mažos vertės VP planas
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
2011 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2012 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2013 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2014 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketvirtis
2016 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys II ketvirtis
2016 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys III ketvirtis
2016 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys IV ketvirtis
2017 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys I ketvirtis
2017 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys II ketvirtis 
2017 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys III ketvirtis 
2017 m. Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkinys IV ketvirtis 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
 FA finansavimo sumos 2011 m.
Finansinės būklės ataskaita 2011 m.
Paaiškinamasis raštas 2011 m.
  FA finansavimo sumos 2012 m.
Finansinės būklės ataskaita 2012 m.
Paaiškinamasis raštas 2012 m.
  FA finansavimo sumos 2013 m.
Finansinės būklės ataskaita 2013 m.
Paaiškinamasis raštas 2013 m.
FA finansavimo sumos 2014 m.
Finansinės būklės ataskaita 2014 m.
Paaiškinamasis raštas 2014 m.
FA finansavimo sumos 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita 2015 m.
Paaiškinamasis raštas 2015 m.
FA finansavimo sumos 2016 m.I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2016 m.I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.
FA finansavimo sumos 2016 m.II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2016 m.II ketv.
Paaiškinamasis raštas 2016 m. II ketv.
FA finansavimo sumos 2016 m.III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2016 m.III ketv.
Paaiškinamasis raštas 2016 m. III ketv.
FA finansavimo sumos 2016 m.IV ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2016 m.IV ketv.
Paaiškinamasis raštas 2016 m. IV ketv.
FA finansavimo sumos 2017 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2017 m. I ketv.
FA finansavimo sumos 2017 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.
Paaiškinamasis raštas 2017 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv.
Paaiškinamasis raštas 2017 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2018 m.
Paaiškinamasis raštas 2018 m.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv.
Paaiškinamasis raštas 2019 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv.
Paaiškinamasis raštas 2019 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. IV ketv.
Paaiškinamasis raštas 2019 m. IV ketv.